Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bureau Organisatie en Efficiency
Afdeling Organisatie en Efficiency
Andere namen
AD&O
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1983
Functies en activiteiten

Het geven van adviezen inzake beleidsaspecten, de organisatie en de informatiebehoefte van het departement.

Structuur

In 1983 werd het Adviesbureau voor doelmatigheid en Organisatie omgezet in een Directie Organisatie en Informatievoorziening i.v.m. taakuitbreiding.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (BZK) 1978 tot 1983
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1956 tot 1978
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Organisatie en Informatievoorziening (BZK) 1983
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/95f66f87-9100-405d-9a5e-af7de0aa6e24
Bronnen

Staatsalmanak 1956, 1961, 1966, 1971, 1976