Identiteit
Andere namen
FC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Functies en activiteiten

De Formatiecommissie heeft tot taak Onze Minister van Binnenlandse Zaken te adviseren over aspecten van de inrichting van de organisatie en formatie van de ministeries.

Structuur

Omstreeks 2001 zijn de taken overgedragen aan de commissie rijksdienst.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviescommissie Rijksdienst (BZK) 2001
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (BZK) 1987 tot 2001
Directie Formatiezaken (BZK) 1975 tot 1987
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1961 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9665102c-42ce-4ef4-b85e-863559d31c90