Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Financiële en Administratieve Zaken
Andere namen
FAZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1978
Functies en activiteiten

Onder de afdeling ressorteerden:

Onderafdeling Financiële Zaken en Comptabiliteit [1961-1976]

Onderafdeling Administratieve Zaken [1961-1976]

Documentatie en Bibliotheek [1966-1976]

Controle [1966-1976]

 

Het behandelen van alle zaken waaraan financiële consequenties zijn verbonden, in samenhang met de directies (hoofd-)afdelingen en diensten van het departement;

Het behandelen van alle zaken van financiële aard, welke niet tot de taak van andere departementale onderdelen behoren;

Het behandelen van aangelegenheden, de inwendige dienst betreffende;

De controle op de Rijksverhuizingen;

Het, onder meer ten behoeve van andere instanties, regelen van buitenlandse dienstreizen;

De interdepartementale documentatiezaken;

Aangelegenheden, de Staatsalmanak betreffende.

Structuur

De Hoofdafdeling FAZ bestond uit: Bureau Beleidsontwikkeling, Bureau Controle, Afdeling Financiële Zaken en Comptabiliteit, Afdeling Administratieve Zaken, Afdeling Coördinatie Documentatie-aangelegenheden en de Afdeling Documentatie en Bibliotheek

In 1977 opgesplitst in een Hoofdafdeling Financieel-economische Zaken, een losstaande afdeling Documentatie en Bibliotheek en een losstaande afdeling Algemene Zaken (voorheen Administratieve Zaken).

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7ca5c709-8118-43a7-990d-a8a176c4fc3d
Bronnen

Staatsalmanak 1956, 1961, 1966, 1971, 1976