Overzicht relaties

Adviesraad Koninklijke marechaussee (Defensie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Adviesraad (Defensie)
Adviesraad KMAR (Defensie)
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1989
Functies en activiteiten

Het gevraagd dan wel ongevraagd adviseren van de minister van Defensie over de inrichting en uitvoering van de politietaken van de Koninklijke marechaussee, voor zover deze niet of niet uitsluitend onder gezag van de minister van Defensie worden uitgevoerd

Mandaten/Gezagsbronnen

Instellingsbesluit

Structuur

Samenstelling:

a. secretaris-generaal ministerie van Defensie (voorzitter)

b. directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken

c. directeur-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Justitie

d. directeur Juridische Zaken van het ministerie van Defensie

e. Commandant Wapen der Koninklijke marechaussee

De directie Juridische Zaken van het ministerie van Defensie verzorgt het secretariaat.

De Adviesraad vergadert indien nodig op verzoek van één der elden, doch minimaal drie maal per jaar.

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding (Justitie) 1989 De DG is lid van de Adviesraad Koninklijke marechaussee
Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid (BZK) 1989 De DG is lid van de Adviesraad Koninklijke marechaussee
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Defensie) 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c542bb07-dc4e-4d7d-91af-3112778ec615
Bronnen

Instellingsbesluit