Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
BSG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1986
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het bureau Secretaris-Generaal (BSG) is belast met algemene staftaken en de secretariƫle, administratieve en organisatorische ondersteuning van de minister, de staatssecretaris, de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal. Het is voorts belast met de protocollaire ondersteuning van de departementsleiding van het ministerie en vervult daarbij een coƶrdinerende rol. Tenslotte heeft het bureau als taak de integrale beveiliging van het departement. Deze taken worden gekenmerkt door een representatief of vertrouwelijk karakter.</p>

Structuur

<p>Het bureau bestaat uit:</p><p>de afdeling Advies;</p><p>de afdeling Project-, Programma- en Adviescentrum (PPAC);</p><p>de afdeling Managementondersteuning Departementsleiding;</p><p>de Beveiligingsautoriteit (BVA)</p><p>het Bureau Protocol en Evenementen;</p><p>het Bedrijfsbureau.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Kabinet (Justitie) 2002
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1989 tot 2010
Algemene Leiding (VenJ) 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/18f7d9f1-b9d3-470e-b83e-1b7cd76205c6
Bronnen

Stcrt. 2015-19428 van 10 juli 2015