Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ICCW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1999
Einddatum
2013
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De commissie is ambtelijk voorportaal van de Raad voor Veiligheid en Rechtsorde en de Raad voor Bestuur voor zover het betreft de voorbereiding van de besluitvorming in die raden over algemene juridische aangelegenheden alsmede over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van:<p>algemeen wetgevingsbeleid;</p><p>algemene constitutionele aangelegenheden.</p>De commissie heeft overigens tot taak desgevraagd of uit eigen beweging te advies uit te brengen aan de Ministers van Justitie (V&amp;J) en BZK over algemene juridische aangelegenheden en onderwerpen van algemeen wetgevingsbeleid.De commissie heeft een vaste subcommissie, onder de naam Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB)

Structuur

<p>Ingesteld bij regeling 5 maart 1999.</p><p>Regeling ingetrokken per 13 februari 2013, opvolger is het Interdepartementaal Overleg voor Wetgeving en Juridische Zaken.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Interdepartementale commissie voor de Harmonisatie van Wetgeving (Justitie) 1999
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Interdepartementaal Overleg voor Wetgeving en Juridische Zaken (V&J) 2013
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1999 tot 2010
Algemene Leiding (VenJ) 2010 tot 2013
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ce68cc64-4827-4326-aa1b-92c3813fc3f4