Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ISt
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2005
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De ISt ziet toe op de sanctietoepassing met het oog op zichtbare verbetering van de effectiviteit en kwaliteit van de sanctietoepassing. Organisatorisch gezien is de inspectie een onderdeel van het ministerie van Justitie, waarbij haar onafhankelijkheid is geborgd in de Regeling ISt Werkterrein Het werkterrein van de Inspectie voor de Sanctietoepassing omvat alle vestigingen van de reclassering en alle onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ressorterende landelijke diensten en inrichtingen. De hoofdkantoren van de reclassering en DJI zijn niet het primaire object van onderzoek, maar kunnen wel in een (thema-)onderzoek betrokken worden. </p><p>De taken van de Inspectie voor de Sanctietoepassing zijn: toezicht op de effectiviteit en de kwaliteit van de uitvoering, in het bijzonder op de aspecten bejegening en beveiliging; het signaleren van risico’s in de lokale uitvoering; toezicht op de naleving van wet- en regelgeving; coördinatie en afstemming met andere toezichthouders; beoordeling van de werking en volledigheid van andere toezichtarrangementen. Uitoefening van de toezichttaken vindt plaats voor zover deze niet door anderen uitgeoefend worden. Het behandelen van individuele klachten van (ex-) justitiabelen en van medewerkers werkzaam in justitiële inrichtingen of bij vestigingen van de reclassering, valt niet onder de taakopdracht van de ISt. De ISt is geen klachtinstantie. </p>

Structuur

<p>Per 1 januari 2005 is de Inspectie voor de Sanctietoepassing formeel ingesteld.</p><p>Per 1 januari 2012 is de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid samen met de Inspectie voor de Sanctietoepassing opgegaan in de nieuwe Inspectie Veiligheid &amp; Justitie. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (Justitie, V&J) 2005
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Inspectie Veiligheid en Justitie (V&J) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 2005 tot 2010
Algemene Leiding (VenJ) 2010 tot 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c68138a5-a709-4b2b-954b-344a4decfb6b