Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het hoofddoel van de academie is het ondersteunen van de Justitieorganisatie en -medewerkers bij de ontwikkeling, realisatie en verantwoording van (meerjaren)beleid en (meer)jarenstrategie op de kerntaken van Justitie.Om deze doelstelling te realiseren voert de academie de volgende taken uit:<p>de ontwikkeling en uitvoering van een corporate opleidingsbeleid voor het vak van beleidsmaker bij het Ministerie;</p><p>het beheren en besturen van de academie en de opleidingsprogramma’s, inclusief het verbeteren van het functioneren van de organisatie van de academie;</p><p>het adviseren van de departementsleiding en de integraal managers over het opleiden van medewerkers in het vakgebied van beleid maken bij het Ministerie.</p>

Structuur

<p>Op 29 mei 2007 is de Justitie Beleidsacademie opgericht. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 2007 tot 2010
Directie Personeel en Organisatie (Justitie, VenJ) 2012
Algemene Leiding (VenJ) 2010 tot 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/964930af-4240-4a5c-9403-9183adf90d25
Bronnen

Stcrt. 2012-23505 van 19 november 2012