Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Personeel & Organisatie
Andere namen
DP&O
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie Personeel en Organisatie (DP&amp;O) is belast met:</p><p>advisering van de departementsleiding over en de ontwikkeling, organisatie, coördinatie van en control op het ministeriebreed organisatie- en personeelsbeleid;</p><p>de uitvoering van de departementale werkgeverstaken;</p><p>de eerstelijnsadvisering ten aanzien van organisatie en personeelsaangelegenheden aan de hoofden van de clusters en de daaronder ressorterende dienstonderdelen;</p><p>de ontwikkeling en organisatie van opleidingsprogramma's ten behoeve van alle beleidsambtenaren van het ministerie.</p>

Structuur

<p>Vanaf 2011 is de directie Personeel en Organisatie onderdeel van het cluster plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG-cluster). De directie bestaat uit:</p><p>de afdeling Concern Personeel en Organisatie;</p><p>de afdeling P&amp;O diensten;</p><p>het team Bedrijfsvoering;</p><p>de Beleidsacademie;</p><p>het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Centrale Directie Personeelszaken (Justitie) 1995
Directie Algemene Zaken (Justitie) 1995
Bureau Kwaliteitszorg (Justitie) 2005
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1995 tot 2010
Algemene Leiding (VenJ) 2010
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Beleidsacademie (Justitie, V&J) 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/def46cb8-2d7c-488a-85f3-6f9f0d613fe8
Bronnen

Stcrt. 2015-19428 van 10 juli 2015