Identiteit
Andere namen
DAZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1990
Einddatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het terrein van huisvesting, materieel, beveiliging, civiele verdediging, aangelegenheden op het gebied van documentaire informatievoorziening en bibliotheek en documentatie en ten behoeve van het ministerie in engere zin, personeelszaken, organisatie en informatievoorziening.</p>

Structuur

<p>Tot 1995 bekend als Directie Algemene Zaken, door de verzelfstandiging van diverse onderdelen van het departement in deze periode is de ondersteunende rol van DAZ aangepast in die zin dat deze taken betrekking hebben op de ondersteuning van het bestuursdepartement.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c3a052c7-ae22-43f0-afb3-08fd2c607b65