Identiteit
Andere namen
DAZB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Einddatum
1999
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ondersteunen van de leiding van het kerndepartement bij de bedrijfsvoering, specifiek de PIOFAH-functies: Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting.</p>

Structuur

<p>Tot 1995 bekend als Directie Algemene Zaken, door de verzelfstandiging van diverse onderdelen van het departement in deze periode is de ondersteunende rol van DAZ aangepast in die zin dat deze taken betrekking hebben op de ondersteuning van het bestuursdepartement.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Algemene Zaken (Justitie) 1995
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Informatisering (Justitie, V&J) 1999
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (Justitie, VenJ) 1999
Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (Justitie) 1999
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1995 tot 1999
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/31271497-7ef8-47ae-b00a-f65aa50aff64