Overzicht relaties

Interdepartementale Commissie voor Veiligheid en Rechtshandh...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1999
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De commissie is voorportaal van de Raad voor Justitie, Bestuur en Veiligheid voor zover het betreft de voorbereiding van de besluitvorming in die raad over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van:<p>rechtshandhaving, met inbegrip van criminaliteit;</p><p>rechtspleging;</p><p>beheer van de politie;</p><p>integraal veiligheidsbeleid.</p>De commissie kan overigens desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over onderwerpen van algemeen handhavingsbeleid.

Structuur

<p>Ingesteld bij regeling 16 augustus 1999. De commissie ressorteert onder het Ministerie van Justitie (nu V&amp;J) en het Ministerie van BZK</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1999 tot 2010
Algemene Leiding (VenJ) 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/502df450-a5de-4e02-bf79-33390fe45b19