Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Centrale Directie Financieel-Economische Zaken
Andere namen
DFEZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Functies en activiteiten

De directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ) is belast met de advisering van de departementsleiding over financiële en macro-economische aspecten van beleid, bedrijfsvoering en uitvoering als bedoeld in artikel 27, eerste en tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en de daaruit voortvloeiende regelgeving.

Structuur

De directie bestaat uit:

de afdeling Begroting en Kaderstelling;

de afdeling Financiële Infrastructuur en Concernadministratie;

de afdeling Financieel-Economische Advisering en Control.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenJ) 2010
Directie Algemeen Beheer (Justitie) 1975 tot 1989
Algemene Leiding (Justitie) 1989 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a7696cf7-ec66-42ea-975c-087e271a8e4d
Bronnen

Stcrt. 2011-22848 / Stcrt. 2015-19428