Overzicht relaties

Centrale Stafafdeling Informatiemanagement (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1989
Einddatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren over voor Justitie als geheel van belang zijnde aangelegenheden op het gebied van organisatie-, informatievoorzienings-, en automatiseringsbeleid en daartoe initiëren en verrichten van beleidsontwikkelende activiteiten;</p><p>Ondersteunen van de departementsleiding bij het uitvoeren van het programmamanagement op vorengenoemde terreinen;</p><p>Zorg dragen voor het centrale gegevensmanagement en aangeven van kaders met betrekking tot het decentrale gegevensmanagement;</p><p>Voorbereiding van de sturing door de departementsleiding en zorg dragen voor de coördinatie van de uitvoering van ter zake door de departementsleiding genomen besluiten;</p><p>Vertegenwoordigen van Justitie naar buiten met betrekking tot O&amp;I-zaken. </p>

Structuur

<p>Voor de ondersteuning van de departementsleiding op het terrein van het voor geheel Justitie geldende O&amp;l-beleid is op 15 april 1989 de Centrale Stafafdeling Informatiemanagement opgericht.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Coördinatie Bedrijfsvoering (Justitie) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1989 tot 1995
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/61208e12-0f9c-4018-9244-e262e7aca15d