Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1989
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De bewindspersonen van Justitie van advies dienen inzake vraagstukken van algemeen beleid betreffende de aan genoemde minister, of mede aan hem opgedragen uitvoering van de wettelijke bepalingen omtrent jeugdigen;</p><p>Verrichten van de werkzaamheden, die bij algemene maatregel van bestuur worden opgedragen (art. 81 Wet op de Jeugdhulpverlening);</p><p>Behandeling van beroepsschriften van veroordeelden tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel van jeugdstrafrecht, tegen een beslissing van de Minister van Justitie naar aanleiding van verzoeken tot herziening van beslissingen tot afwijzing van verzoeken tot verlenging van een beginseltoestemming als bedoeld in artikel 2 van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen (1988), tot verlenging van de geldigheidsduur ervan, of tot intrekking van een beginseltoestemming (art. 7). </p>

Structuur

<p>De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming trad in 2000 in de plaats van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en het College van advies voor de justitiële kinderbescherming.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
College van Advies voor de Kinderbescherming (Justitie) 1989
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (Justitie, V&J) 2000
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1989 tot 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7152c6e8-e348-4c66-8eb2-d495ed42ab79