Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
HDORR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ontwikkelen van beleid dat is gericht op een goed functionerende rechterlijke organisatie en het scheppen van de voorwaarden om dit te bewerkstelligen;</p><p>Voorbereiden van de benoemingen van de leden van de rechterlijke macht;</p><p>Behandelen van personeelsaangelegenheden betreffende het administratieve personeel.</p><p>de huisvesting en de materiële voorziening van de gerechten;</p><p>Opstellen van de administratieve voorstellen voor de griffies en de parketten en de controle op de naleving daarvan;</p><p>Ontwikkelen van beleid dat is gericht op de beschikbaarheid van de van overheidswege gefinancierde rechtshulp.</p>

Structuur

<p>In 1981 wijziging van de organisatiestructuur Justitie door instelling van twee directoraten-generaal en een hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp. Voorheen verliep alle beleidsvoorbereiding en alle beleidsbepaling via de SG. De hoofddirectie ging in 1991 op in een DG Rechtspleging.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp (Justitie) 1981
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Rechtspleging (Justitie) 1991
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1989 tot 1991
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Hoofdafdeling Algemeen Beleid Rechtspleging (Justitie) 1981 tot 1991
Hoofdafdeling Algemeen Beleid Rechtshulp (Justitie) 1981 tot 1991
Hoofdafdeling Economische Zaken (Justitie) 1981 tot 1991
Hoofdafdeling Personeelszaken (Justitie) 1981 tot 1991
Hoofdafdeling Organisatie en Informatievoorziening (Justitie) 1981 tot 1991
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bd0e2847-92f6-4f32-b647-8f71660d95b4