Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1991
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoering van de binnen het directoraat-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand ondergebrachte dienstonderdelen.</p>

Structuur

<p>In 1991 ontstaan door opwaardering en taakuitbreiding van de Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp.</p><p>In 1996 samengevoegd met het DG Wetgeving en een deel van het DG Politie en Criminaliteitsbestrijding tot het nieuwe DG Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging. Dit in het kader van het ketendenken binnen Justitie. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp (Justitie) 1991
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging (Justitie) 1996
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1991 tot 1996
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Ontwikkeling Rechtspleging (Justitie) 1991 tot 1996
Directie Rechtshulp (Justitie) 1991 tot 1996
Directie Rechterlijke Organisatie (Justitie) 1991 tot 1996
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1540b49b-5d2f-4fd7-a004-289bbb98f2c0