Identiteit
Parallelle namen
Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1996
Functies en activiteiten

Beleidsjuridische ondersteuning van de departementsleiding en het openbaar ministerie betreffende rechtshandhaving in het algemeen en strafrechtelijke rechtshandhaving in het bijzonder;

Behandelen van klachten en verzoeken over schadevergoeding betreffende het optreden van politie en OM, het ondersteunen van de Landsadvocaat en het voeren van gerechtelijke procedures;

Behandelen van bijzondere wetgevingsaangelegenheden.

Behandelen van verzoeken in het kader van internationale rechtshulp;

Behandelen van gratieverzoeken en aanverwante aangelegenheden.

Structuur

In 1991 ondergebracht bij het nieuwe Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding.

In 1996 opgeheven, taken o.a. overgegaan naar de Directie Strafrechtelijke Handhaving en het Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fc463bbf-e124-4ca3-9058-d19cb7483360