Identiteit
Andere namen
DGWRR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1998
Einddatum
2006
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoering van de binnen het directoraat-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand ondergebrachte dienstonderdelen.</p>

Structuur

<p>In 1996 werd het DG Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging ingesteld als opvolger van het DG Wetgeving en het DG Rechtspleging, dit in het kader van de ketenaanpak binnen Justitie. In 1998 werd het DG echter opgesplitst in twee DG's: het directoraat-generaal Rechtshandhaving en het directoraat-generaal Wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand. </p><p>Per 1 oktober 2006 zijn alle taken op het gebied van rechtshandhaving en rechtspleging ondergebracht bij één DG; Rechtspleging en Rechtshandhaving. Het DGWRR is gelijktijdig opgeheven. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/27c55865-6026-4e7f-b310-3063c3ac2c38