Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Centrale Raad van Advies voor het gevangeniswezen, de psychopatenzorg en de reklassering
Strafrechtstoepassing
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
2000
Functies en activiteiten

De loco-secretaris-generaal was belast met de coördinatie van de beleidsvorming en uitvoering op het gebied van het gevangeniswezen, de psychopatenzorg, de reclassering en de geneeskundige- en geestelijke verzorging in de inrichtingen.[1]

 

 

Structuur

Ingesteld bij wet van 21 december 1951 (Beginselenwet Gevangeniswezen).

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (Justitie, V&J) 2000
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Politie (Justitie) 1951
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/663d649f-1ce2-43ef-8b99-84ca0836db21
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1970