Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

Bevorderen van de rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit van de wetgeving door toetsing van wetgeving, ontwikkelen van algemeen wetgevingsbeleid en ondersteunen van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten;

Bevorderen van de harmonisatie van wetgeving (onder meer de Awb)

Ondersteunen van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht;

Behandelen van algemene wetgevingsvraagstukken ter zake van de voorbereiding, vormgeving, inhoud en toetsing van wetgeving.

Structuur

Nadat in 1980 de harmonisatie van wetgeving een expliciete taak van de minister van Justitie werd is in het daaropvolgende jaar jaar de Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving ingesteld. In 1989 is de naam van deze afdeling gewijzigd in Stafafdeling algemeen Wetgevingsbeleid.

De reorganisatie van Justitie in de periode 1994-1996 is officieel in april 1995 van kracht geworden.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid (Justitie) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Wetgeving (Justitie) 1989 tot 1995
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1981 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/71d53f9a-4ed1-48bc-a984-26d55b2cd370