Overzicht relaties

Bureau van de Inspecteur-generaal voor de psychopatenverpleg...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1963
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

Het bureau had taken omtrent:
-coördinatie van het beleid en beheer ten aanzien van de verpleging van ter beschikking van de regering gestelden, ressorterende onder de hoofdafdeling publiekrecht en de Directie Gevangeniswezen, zoveel ten aanzien van de verpleging in Rijks- als in particuliere inrichtingen, door:
-ontwikkeling van het beleid en het ontwerpen van daartoe vereiste beheers regelingen op het terrein van de psychopatenverpleging;
-te bevorderen, dat het beleid en het daarbij passende beheer van de verplegingsinrichtingen zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd;
-toe te zien op de realisatie van het verplegingsbeleid en -beheer in de praktijk.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1963 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bfdcdd70-1548-47b5-a008-3678be0a1dac
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1963 en 1965