Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1970
Einddatum
1988
Functies en activiteiten

Het stafbureau had taken omtrent de zorg voor en het geven van informatie omtrent het beleid en de taakuitoefening van het departement van Justitie aan het publiek, zowel door middel van publiciteitsmedia als rechtstreeks, alsmede de interne voorlichting op het ministerie omtrent gebeurtenissen, omstandigheden en meningen die het justitiebeleid en de taakuitoefening raakten.[1]

 

 

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Informatieverzorging en Documentatie (Justitie) 1988
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1970 tot 1988
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/15055396-baf6-4acd-a4ad-5fd789141d44
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1970