Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Comptabiliteit
Hoofdafdeling Comptabiliteit
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1942
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent;
-samenstelling en bewaking van de Rijksbegroting en van de Deviezenbegroting;
-behandeling van de kredietopeningen, alsmede de behandeling van personeels- en andere statistieken;
-het bijhouden van de begrotingsboekhouding, de samenstelling van de Rijksrekening en het geven van voorschriften omtrent de comptabele verantwoording;
-registratie en betaalbaarstelling van vorderingen op het Rijk;
-beheer van het spaarfonds van het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst;
-berekening, registratie en betaalbaarstelling van de salarissen van het personeel van alle onder het Ministerie van Justitie ressorterende diensten met uitzondering van het personeel van het korps Rijkspolitie;
-behandeling van de pensioenaangelegenheden van alle justitie- en politiediensten;
-het inrichten en controleren van de administratie voor alle onder het Ministerie van Justitie ressorterende diensten;
-het verifiëren van alle vorderingen op het Ministerie van Justitie en van de comptabele verantwoordingen van de onder het Ministerie van Justitie ressorterende diensten, alsmede de beoordeling van bepaalde voorgenomen uitgaven of van regelingen, welke uitgaven ten gevolge hadden.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1942 tot 1957
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1958 tot 1969
Directie Algemeen Beheer (Justitie) 1970 tot 1981
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/88c8fe52-b8c2-4c68-b76b-8300901a3dab
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953, 1956, 1958, 1960, 1962, 1963, 1965, 1970 en 1974