Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Zesde afdeling
Wetgeving
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1942
Einddatum
1955
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent;
-het ontwerpen van de wettelijke regelingen, liggend op het terrein van het Ministerie van Justitie, zulks in samenwerking met de andere afdelingen, voor zover deze meer in het bijzonder bij die regelingen waren betrokken;
-het voorbereiden van algemene aanwijzingen voor de andere Ministeries betreffende de technische zijde van de wetgeving, met name voor wat betreft vraagstukken, welke zich bij herhaling voordeden bij wetten en algemene maatregelen van bestuur;

-het geven in afzonderlijke gevallen van advies en hulp op wetgevend gebied aan de andere Ministeries, zulks ter bevordering van de nodige eenheid in de wetgevende arbeid.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1949 tot 1955
Ministerie van Justitie II 1942 tot 1948
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ceb0e131-9e8e-482b-b07c-c5fb6d72b279
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953