Overzicht relaties

Wetenschappelijk Voorlichtings- en documentatiecentrum

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1965
Einddatum
1975
Functies en activiteiten

Het centrum had taken omtrent:
-het verrichten en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek;
-het vervullen van studieopdrachten;
-zorg voor de voorlichting op wetenschappelijk terrein;
-zorg voor de wetenschappelijke documentatie;
-het verrichten van de secretariaatswerkzaamheden voor commissies en werkgroepen waarvan de taak op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek lag.[1]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1965 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/612f729a-5e93-4260-babf-4703f1418858
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1974