Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bureau Organisatie en Efficiency
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1953
Einddatum
1983
Functies en activiteiten

Het bureau had taken omtrent zorg voor een doeltreffende organisatie van het ministerie en van de daaronder ressorterende diensten, in het bijzonder met betrekking tot de taakverdeling (structuur), de taakinhoud en omvang van organen en functies, zomede de bevordering van efficiënte werkmethoden.[1]

 

 

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Hoofdafdeling Organisatie en Informatievoorziening Ministerie (Justitie) 1983
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Algemeen Beheer (Justitie) 1970 tot 1983
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1953 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bba94ecf-7f3d-4a32-a27b-3839ac7b7d15
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1970