Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1988
Functies en activiteiten

Het bureau had taken omtrent de Protestants geestelijke verzorging van de personen, verblijvende in de strafgestichten en in de onder de kinderbescherming ressorterende instellingen.[1]

 

 

Structuur

In 1988 opgegaan in de afdeling geestelijke verzorging onder de nieuwe Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen (Justitie) 1988
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg (Justitie) 1981 tot 1988
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1956 tot 1981
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d087b561-b7ad-4e11-993f-de1fe9be9b2e
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1974