Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1960
Einddatum
1989
Functies en activiteiten

Behandelen van zaken betreffende de burgerlijke stand, niet behorende tot de taak van de onderafdeling Burgerlijke Staat;

Geven van adviezen en voorlichting aan Nederlandse en buitenlandse instanties omtrent het Nederlandse burgerlijk recht en internationaal privaatrecht;

Verstrekken van adviezen inzake uitkeringen van het Ministerie van Justitie terzake van schade en samenhangend met internationale aangelegenheden op het gebied van de rechten van de mens;

Uitoefenen van het preventief toezicht op vennootschappen door middel van het afgeven of weigeren van een verklaring van geen bezwaar en het voeren van verweer in desbetreffende beroepszaken;

Voorbereiden van wetgeving op het gebied van nationaliteitsrecht;

Behandelen van nationaliteitskwesties en verzoeken om verlening van het Nederlanderschap;

Behandelen van verzoeken om naamswijziging, naamsvaststelling, ontheffing van huwelijksverboden en brieven van wettiging;Uitvoeren van de Wet op het Centraal Testamentenregister.

Structuur

In 1989 bij oprichting van het DG Wetgeving ondergebracht bij de nieuwe Hoofdafdeling Rechtspersonen, Nationaliteit en Burgerlijke Staat.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Hoofdafdeling Rechtspersonen, Nationaliteit en Burgerlijke Staat (Justitie) 1989
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1960 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d181bbff-c018-4f2e-a57b-1302173da598