Identiteit
Parallelle namen
Derde afdeeling
Derde afdeling
Gevangeniswezen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1942
Einddatum
1988
Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling, de aansturing van de beleidsuitvoering en de bedrijfsvoering van het gevangeniswezen.

Verder had het taken omtrent;
-het beheer van de gevangenissen, rijkswerkinrichtingen en rijksasielen voor psychopaten;
-het personeel van deze gestichten;
-de geestelijke en materiële verzorging van de gedetineerden en verpleegden;
-de gestichtsarbeid en het vak onderricht van de gedetineerden en verpleegden;
-de sociale verzorging, ontwikkeling en ontspanning van de gedetineerden in de strafgestichten en de voorbereiding van de voorwaardelijke invrijheidstelling voor zover deze in de strafgestichten geschiedde.[1]

 

 

Structuur

In 1988 omgevormd tot de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen (Justitie) 1988
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg (Justitie) 1981 tot 1988
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1958 tot 1981
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Gevangeniswezen (Justitie, V&J) 1975 tot 1988
Bureau Kabinet 1970 tot 1974
Afdeling Algemene en Juridische Zaken 1970 tot 1974
Afdeling Regiem 1970 tot 1974
Afdeling Arbeid 1970 tot 1974
Afdeling Personeel 1970 tot 1974
Afdeling Beveiliging, Gebouwen en Materieel 1970 tot 1974
Afdeling Organisatie, Administratie en Financiën 1970 tot 1974
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a270b68d-05df-4e79-975e-c948739692c8
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953 en 1958