Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bureau Beveiliging en BZB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1983
Functies en activiteiten

De zorg voor de beveiliging van het Ministerie en de daaronder ressorterende diensten.

De zorg voor en de coördinatie van alle activiteiten betreffende de bedrijfzelfbescherming ten behoeve van het Ministerie en de daaronder ressorterende diensten.

Behandeling van algemene civiele verdedigingsaangelegenheden.

Coordineren van de nieuwbouw-, aanbouw- en verbouwplannen en van de veiligheids- en exploitatievoorzieningen van de onderscheidene onder het Ministerie van Justitie ressorterende dienstvakken en het onderhouden van contacten dienaangaande met de Rijksgebouwendienst.

Voorbereiding van de desbetreffende begrotingsaangelegenheden.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Beheerszaken Ministerie (Justitie) 1981
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Algemene Zaken (Justitie) 1983
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1981 tot 1983
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9fcf4cc6-8824-43a1-b8cc-8482a5adafbd