Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Tweede afdeeling
Straf- en Staatsrecht
Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1942
Einddatum
1975
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent;
-Staats- en Volkenrecht;
-Strafrecht en Strafvordering (waaronder berechting sociaaleconomische delicten);
-uitleveringen;
-rogatoire commissies in strafzaken;
-inzamelingen (loterijen daaronder begrepen);
-uitvoering van de wet op de Woonwagens en Woonschepen 1918;
-onderwerpen van sociale wetgeving;
-overigens verschillende onderwerpen van niet-civiel- rechtelijke aard;
-behandeling van gratie-aangelegenheden;
-jaarlijkse afslag en ontslag van straf aan strafgevangenen;
-reclassering van meerderjarigen en daarmede samenhangende onderwerpen;
-subsidiëring van op deze gebieden werkzame verenigingen en instellingen;
-toezicht bij voorwaardelijke opschorting van straf of strafrestant;
-psychopatenzorg;
-rijksreclasseringsbureau;
-reclasseringsinlichtingendienst;
-persoonsdossiers;
-administratie betreffende het toezicht over voorwaardelijk gegratiëerden en over voorwaardelijk ter beschikking van de Regering gestelde psychopaten.[1]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1942 tot 1973
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1974 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/59ec61b6-47ac-46d9-ac5d-28f6b685a267
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953 en 1974