Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1960
Einddatum
1984
Functies en activiteiten

Het stafbureau had taken omtrent;
-systematische bevordering van een juist gericht personeelsbeleid bij het ministerie en bij de daaronder ressorterende diensten;
-bestudering van problemen en methoden van het algemeen personeelsbeleid;
-coördinatie van uitvoeringshandelingen op het terrein van het personeelsbeleid voor het ministerie en voor de daaronder ressorterende diensten.[1]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Personeels- en Salarisadministratie (Justitie) 1981
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Centrale Directie Personeelszaken (Justitie) 1984
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Algemeen Beheer (Justitie) 1970 tot 1984
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1960 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/efc99c4a-bd46-4e71-a259-0b455c005130
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1970