Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1982
Functies en activiteiten

Controle op het financiƫle beheer, waaronder begrepen beoordeling van de administratieve organisatie, van het Ministerie en de daaronder ressorterende diensten. Op verzoek van de desbetreffende afdelingen en diensten:

Instellen van bijzondere onderzoeken van financiƫle en bedrijfseconomische aard ter voorbereiding van adviezen voor te nemen beleidsbeslissingen m.b.t. het verstrekken van bijdragen en vergoedingen.

Geven van adviezen inzake aangelegenheden van administratief- organisatorische aard.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 1975 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c000698d-a1c0-4b09-96bb-ee2cb4cf9ee2
Bronnen

Staatsalmanak 1966, 1971, 1976