Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
VRO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1965
Einddatum
1982
Functies en activiteiten

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) was het Nederlandse ministerie voor zaken betreffende huisvesting en de ruimtelijke ordening.

Structuur

In 1965 werd de naam van het Departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid gewijzigd in het Departement voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit viel samen met het Besluit op de Ruimtelijke Ordening; De ruimtelijke ordening kreeg hiermee een eigen plaats los van de volkshuisvesting.

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissie van Advies ex artikel 38 van de Woonwagenwet (CRM, VRO, VROM, BZK) 1980 tot 1982
Algemene Leiding (VRO) 1975 tot 1982
Technische Commissie Bodem (VRO, VROM, IenM) 1977 tot 1982
Interdepartmentale Commissie Groeikernen en Groeisteden (VRO, VROM) 1977 tot 1982
De Rijksplanologische Commissie (VRO, VROM) 1975 tot 1982
Raad voor de Ruimtelijke Ordening (VRO, VROM) 1975 tot 1982
Raad voor de Volkshuisvesting (VenB, VRO, VROM) 1966 tot 1982
Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (VRO, VROM) 1981 tot 1982
Coördinatiecollege Waddengebied (VRO, VROM) 1980 tot 1982
Rijksplanologische Dienst (VRO, VROM) 1965 tot 1982
Directie Bouwnijverheid (VRO) 1975 tot 1982
Directoraat-Generaal Wonen (VRO, VROM) 1975 tot 1982
Bureau van de Secretaris-Generaal (VRO) 1966 tot 1982
Bureau van de adviseur ten behoeve van de Raad van State (VRO) 1971 tot 1982
Accountantsdienst (VRO) 1975 tot 1982
Financiële en Economische Zaken (VRO) 1966 tot 1982
Juridische Zaken (VRO) 1975 tot 1982
Organisatie en Informatievoorziening (VRO) 1966 tot 1982
Personeelszaken (VRO) 1971 tot 1982
Algemene Zaken (VRO) 1979 tot 1982
Coördinator civiele verdediging (VRO) 1979 tot 1982
Voorlichting en Externe Betrekkingen (VRO) 1966 tot 1982
Interne Zaken (VRO) 1975 tot 1977
Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (VRO, VROM) 1976 tot 1982
Rijksgebouwendienst (WenV, VenB, VRO, VROM, BZK) 1976 tot 1982
Bureau van de Inspecteur-Generaal van de Volkshuisvesting (VRO, VROM) 1981 tot 1982
Centrale Afdeling Organisatie en Automatisering (VRO) 1976
Centrale Afdeling Juridische Zaken (VRO) 1966 tot 1976
Centrale Afdeling Economische Zaken (VRO) 1971 tot 1976
Centrale Afdeling Financiële Zaken (VRO) 1971 tot 1976
Adviseur Stedebouwkundige Vraagstukken (VRO) 1971 tot 1975
Afdeling Personeel en Algemene Zaken (VRO) 1966 tot 1975
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (VRO) 1966 tot 1971
Centrale Directie van de Volkshuisvesting (VRO) 1976
Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid (VRO) 1966 tot 1975
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1966
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/868c5ca8-e061-45ec-af1c-4ea5c68b7205
Bronnen

Staatsalmanak 1966, 1971, 1976