Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
PRO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1988
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Uitbrengen van adviezen omtrent aard en richting van in het belang van de ruimtelijke ordening te ontplooien onderzoeksactiviteiten, in het bijzonder in de vorm van een programma in hoofdlijnen voor ruimtelijk onderzoek.</p><p>Verkrijgen en behouden van inzicht in het lopende onderzoek, van belang voor de ruimtelijke ordening, zowel bij de onderscheidende overheidsinstellingen, als bij universitaire-, semi-overheid- en particuliere onderzoeksinstellingen.</p><p>Bevorderen van overleg tussen instanties die bemoeienis hebben hebben met zodanig onderzoek.</p><p>Signaleren van lacunes en overlappingen met betrekking tot thema's van ruimtelijk onderzoek.</p><p>Beoordelen van programma's van andere adviesorganen op ruimtelijke aspecten ervan en het geven van commentaar. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/98d0672e-5e9e-44b2-9355-b72ccf3ce08a