Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Voorlopige Raad voor de Volkshuisvesting
Andere namen
RAVO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1958
Einddatum
1997
Functies en activiteiten

De Minister van VROM desgevraagd of uit eigener beweging en de Eerste of de Tweede Kamer der Saten-Generaal desgevraagd, adviseren over de hoofdlijnen van het te voeren beleid op het terrein van de volkshuisvesting en over tot andere beleidsterreinen behorende onderwerpen die mede van belang zijn voor die hoofdlijnen.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/324e31b2-6de5-4e8a-931b-79821b892006
Bronnen

Staatsalmanak 1958, 1964, 1966, 1971