Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Krachtens artikel 3 het in onderling overleg bevorderen van een samenhangend bestuur en een gecoördineerd beleid van het Rijk, de provincies en de gemeenten ten aanzien van het Waddengebied.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1bb07e61-bcd5-48a9-90ce-19e1f72427d1