Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ICOG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1977
Einddatum
1999
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Plegen van overleg over de ontwikkeling van groeikernen en groeisteden en op basis daarvan gegeven van advies aan de Minister van VROM en desgevraagd aan andere ministers over:<p>voor de ontwikkeling van groeikernen en groeisteden noodzakelijke maatregelen.</p><p>oplossen van bij in de eerste alinea bedoelde ontwikkeling rijzende knelpunten.</p><p>verlenen en bijdragen voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur van groeikernen en groeisteden. </p><p>aanwijzen van nieuwe groeikernen en groeisteden voor zover het de uitvoerbaarheid en de uitvoering van zodanige aanwijzing betreft. </p><p>andere onderwerpen, het groeikernen en groeistedenbeleid rakende. Daarnaast heeft de Commissie volgens de Locatiesubsidieregeling een taak in de advisering van de Minister van VROM inzake subsidie-aanvragen voor locatiesubsidie en subsidie voor grote bouwlocaties.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a1ae714a-ecea-410f-837a-5ec462b8b5b3