Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1962
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De regering op verzoek dan wel uit eigen beweging advies geven over zaken betreffende de ruimtelijke ordening (art. 54 WRO).

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/aa9c28a7-ec0f-4507-95b3-bf3b26d7e2be