Overzicht relaties

Achtste afdeling (Rechterlijke Macht) (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1953
Einddatum
1955
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent;
-de rechterlijke organisatie en rechterlijke indeling;
-werkwijzen van en inspectie op de administraties van de gerechten, statistiek, materiële voorzieningen en huisvesting van de gerechten, dienstkleding bedienend personeel, justitiële documentatiedienst (waarin opgenomen was het strafregister);
-personeelsbeleid (rekrutering, benoeming, ontslag, bezoldiging, enz.) met betrekking tot leden, administratief personeel en bedienden van de rechterlijke macht, en van de leden van de pachtkamers, leden, administratief personeel en bedienden van de militaire gerechten, de centrale raad van beroep, de raden van beroep, de ambtenarengerechten en de raden van beroep;
-personeelsadministratie (benoeming, ontslag, enz.) met betrekking tot notarissen, leden van de kamers van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen; functionarissen van het centraal bureau van bijstand inzake het toezicht op de boekhouding van notarissen; deurwaarders.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1953 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7db326e5-d901-4639-901c-d8c653b04dfa
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953