Overzicht relaties

Administrateur in algemene dienst (Afwikkelingsbureau)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Administrateur in Algemeenen dienst
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1941-07-01
Einddatum
1942-01-31
Structuur

De structuur van de bovenliggende actor Afwikkelingsbureau was voor de reorganisatie van 1 juli 1941 niet bekend.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afwikkelingsbureau 1941-07-01 tot 1942-01-31
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/eb61b27e-bb2d-4471-be8c-91ce0d694da8
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) Versie: 22-01-2018 Nummer archiefinventaris: 2.13.01 Nationaal Archief, Den Haag 1995