Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1940-06-14
Einddatum
1942-01-31
Geschiedenis

Na Juni 1940, tijdens de bezetting, werd het departement van defensie onder bestuur van de "Chef des Stabes des Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden", generaal F.C. Christiansen, gesteld. De naam van het departement werd gewijzigd in "Abwicklungsstelle des Departement van Defensie", afwikkelingsbureau van het departement van Defensie.
Met ingang van 1 juli 1941 werd het afwikkelingsbureau van het departement gereorganiseerd.Tijdens de bezetting is in Nederland opeenvolgend het Afwikkelingsbureau van het departement van Defensie en het Commissariaat voor de belangen van de voormalig Nederlandse Weermacht actief geweest. Tegelijkertijd in Londen tot 1941 het Ministerie van Defensie welke gesplitst is in juli 1941 in het Ministerie van Oorlog en het Ministerie van Marine.[1]

Functies en activiteiten

Januari 1942 werden de afwikkelingswerkzaamheden van het afwikkelingsbureau afgerond en bleef een verzorgingstaak over.[2]

Structuur

Onder het afwikkelingsbureau ressorteerden het departement van Defensie, de Hoofdintendant (met Centraal Magazijn, etc.), de Inspecteur van de Geneeskundige Dienst van de Landmacht (inclusief militaire hospitalen en apotheken) alsmede de Inspecteur van de Genie. Met ingang van 25 juni 1940 werd het Bureau van de Secretaris-Generaal omgedoopt in het kabinet van het hoofd van het Afwikkelingsbureau.
De afdelingsstructuur was na de reorganisatie van 1 juli 1941 bekend, voor deze datum was de structuur van het afdelingsbureau onbekend.[3]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Defensie tot 1940-06-14
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht 1942-02-01
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissariaat (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Kabinet (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Afdeling A Algemene Zaken (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Afdeling B Juridische zaken en burgerpersoneel (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Afdeling C Militair personeel (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Afdeling D Materieel Zeemacht (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Afdeling E Materieel Landmacht (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Afdeling F Comptabiliteit (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Administrateur in algemene dienst (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Secretarie (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Huishoudelijke dienst (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Afdeling G Krijgsgeschiedkundig Bureau (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Afdeling Hydrografie (Afwikkelingsbureau) 1941-07-01 tot 1942-01-31
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ebc5e4e3-0429-49e9-9a45-52c1e28a8f84
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) Versie: 22-01-2018 Nummer archiefinventaris: 2.13.01 Nationaal Archief, Den Haag 1995

[2] Ibidem

[3] Ibidem