Overzicht relaties

Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Commissariaat voor de belangen van de V.M. Nederlandsche Weermacht
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1942-02-01
Einddatum
1945-06-24
Geschiedenis

Met ingang van 1 februari 1942 werd op bevel van de Duitse Weermachtbevelhebber in Nederland de titel van Hoofd van het Afwikkelingsbureau van het departement van Defensie gewijzigd in Commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht. In verband hiermee werd de naam van het Afwikkelingsbureau van het departement van Defensie gewijzigd in Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht. De datum van opheffing van het Commissariaat kon, ondanks uitvoerige naspeuringen in diverse archieven, niet exact vast worden gesteld. Deze moest worden gezocht omstreeks juni 1945. Als cesuur werd aangehouden 24 juni 1945. Op deze datum aanvaardde mr. J. Meynen zijn ambt als minister van Oorlog in het kabinet Schermerhorn-Drees. Met ingang van 26 juni 1945 werd L.C. Rietveld benoemd tot Secretaris-Generaal van het departement van Oorlog. En op 28 juni trad de organisatie van het nieuwe departement van Oorlog in werking.[1]

Functies en activiteiten

De afwikkelingswerkzaamheden van het Afwikkelingsbureau waren beëindigd, en met de naamswijziging veranderde de taak van het Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht in een verzorgende.[2]

 

Structuur

Bij beschikking van de Commissaris van 24 februari 1942 werd de regeling van inwendige dienst bij het Commissariaat vastgesteld. De organisatie in afdelingen en bureaus bleef gelijk aan die van het Afwikkelingsbureau welke was vastgesteld op 1 juli 1941.[3]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afwikkelingsbureau 1942-02-01
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Kabinet (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Commissariaat (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Afdeling A Algemene Zaken (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Afdeling B Juridische zaken en burgerpersoneel (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Afdeling C Militair personeel (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Afdeling D Materieel zeemacht (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Afdeling E Materieel landmacht (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Afdeling F Comptabiliteit (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Administrateur in algemene dienst (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Secretarie (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Huishoudelijke dienst (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Krijgsgeschiedkundig bureau (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Afdeling Hydrografie (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Verificatie van Rijkszee-instrumenten (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Topografische dienst (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Fonds voor oude en gebrekkige zeelieden (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Marine-rampenfonds 1914-1919 (Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht) 1942-02-01 tot 1945-06-24
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/672660d2-a700-4698-a685-694d260f8357
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) Versie: 22-01-2018 Nummer archiefinventaris: 2.13.01 Nationaal Archief, Den Haag 1995

[2] Ibidem

[3] Ibidem