Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1819-08-01
Einddatum
1831
Geschiedenis

In 1819 werd het beheer van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk gereorganiseerd. De Administratie van ’s Rijks Uitgaven is toen ontstaan vanuit de Afdeling Generale Comptabiliteit (opgeheven bij KB 4 juli 1819 nr. 19). Vanaf 1 januari 1824 werd de administratie samengevoegd met de administratie van de borgtochten. De administratie gaat in 1831 verder in de 3e Afdeling Administratie van ’s Rijks uitgaven.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De administratie van 's Rijks Uitgaven had taken omtrent het beheer over de uitgaven van de schatkist. De afdeling deed onderzoek naar contracten van aanbesteding en stelde de begroting op. Verder werden ordonnantiën opgesteld, uitgaven gemandateerd en staatsuitgaven geverifieerd. Vanaf 1824 kwamen er taken omtrent de borgtochten bij.[2]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Generale Comptabiliteit (Financiën) 1819
Administratie van de Borgtochten (Financiën) 1824
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
3e Afdeling Administratie van ’s Rijks Uitgaven (Financiën) 1831
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1819-08-01 tot 1831
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6077ece7-4930-481f-999c-6eb12bc00f7e
Bronnen

[1] KB 4 juli 1819 nr. 19 en KB 26 december 1823 nr. 59.

[2] KB 3 januari 1824 nr. 3.