Overzicht relaties

Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De commissie heeft tot taak de minister respectievelijk het bevoegde gezag te adviseren over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van bezwaren welke door personeelsleden of belanghebbenden zijn ingediend tegen jegens hen genomen besluiten, voor zover de behandeling van die bezwaren niet aan een andere commissie is opgedragen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/27542c8d-8b75-4965-8d9f-43e54133064e