Overzicht relaties

Adviescommissie Extern Wetenschappelijk Onderzoek (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ACEWO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1985
Einddatum
1989
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De minister adviseren omtrent aangelegenheden betreffende het extern wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder;<p>De minister adviseren omtrent de toekenning van subsidies voor het uitvoeren van extern wetenschappelijk onderzoek dan wel de publicatie van de resultaten van zodanig onderzoek. Daarbij dient zij alle bij haar ingediende onderzoeksvoorstellen te toetsen aan de criteria van wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie, één en ander tegen de achtergrond va de voor het ministerie voor extern wetenschappelijk onderzoek beschikbare gelden. </p><p>De minister adviseren omtrent verzoeken van derden om financiële steun bij het organiseren van nationale en internationale wetenschappelijke congressen.</p><p>Erop toezien dat bij extern wetenschappelijk onderzoek waarvoor de minister subsidie heeft toegezegd, de onderzoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden zoals die zijn vastgesteld in de 'Wegwijzer' en aan de bijzondere voorwaarden die eventueel daaraan gekoppeld zijn. </p>

Structuur

<p>Ingesteld bij beschikking 24 juni 1985.</p><p>Werkzaamheden beëindigd in mei 1989.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1985 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4974a85d-0fde-48d0-8021-be410a581694