Overzicht relaties

Adviescommissie Goederenvervoer ex artikel 6 Wet Autovervoer...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Adviescommissie Goederenvervoer
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Minister van Verkeer en Waterstaat, hetzij op verzoek, hetzij eigener beweging, van advies dienen in alle vraagstukken van algemene aard betreffende het vervoer van goederen met vrachtauto's en binnenschepen en, in relatie daarmee, van goederen per spoor.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1975 tot 1992
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Vaste Commissie Goederenvervoer (VenW) 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c97293d0-5340-402b-932a-c39d679cf219