Overzicht relaties

Adviescommissie mensenrechten buitenlands beleid (BZ)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1984
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Minister van Buitenlandse Zaken desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over vraagstukken op het gebied van de rechten van de mens in het buitenlands beleid.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij wet van 20 juni 1984 (Stb. 1984, nr. 311).</p><p>Ten behoeve van de oprichting van de Adviesraad Internationale Vraagstukken waren eind 1996 reeds de AIV in oprichting ingesteld samen met de onderliggende commissies van advies voor de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie (Stc 1997,3).</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviesraad Internationale Vraagstukken (BZ) 1996
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f5189c00-a73b-49c3-aa0c-239b17666b66