Identiteit
Andere namen
AIV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De AIV heeft tot taak het adviseren van BZ, Defensie en OS over internationale vraagstukken. De raad kent vier permanente commissies: mensenrechten, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.</p>

Structuur

<p>Ten behoeve van de oprichting van de Adviesraad Internationale Vraagstukken waren eind 1996 reeds de AIV in oprichting ingesteld samen met de onderliggende commissies van advies voor de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie (Stc 1997,3).</p><p>Grondslag: Wet van 18 maart 1998 tot instelling van een vast college van advies inzake internationale vraagstukken, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelings-samenwerking en Europese integratie (Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken).</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/07867cfb-d3a6-4a0a-9403-0615916f2f4e